Caeau Canmlwyddiant | Meysydd Chwarae Cymru
Loading...

Caeau Canmlwyddiant

Centenary Fields

Centenary FieldsMae 2014 yn nodi canmlwyddiant dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. I ddathlu'r achlysur, mae Meysydd Chwarae Cymru yn falch o fod yn cyflwyno menter genedlaethol mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol. Cafodd ei lansio gan Lywydd Meysydd Chwarae Cymru, Ei Fawrhydi Brenhinol Dug Caergrawnt ac yna, cafwyd lansiad Cymreig gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Ken Skates AC.

Nod Caeau Canmlwyddiant yw gwarchod mannau hamdden am byth er cof am y miliynau o bobl a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Drwy’r rhaglen newydd hon, bydd tirfeddianwyr ar draws y Deyrnas Unedig yn cael eu hannog i gysegru o leiaf un man hamdden fel Cae Canmlwyddiant. Bydd hyn yn coffau’r garreg filltir bwysig hon yn ein hanes, a chreu etifeddiaeth leol bendant a fydd yn cael ei gwerthfawrogi gan gymunedau am genedlaethau i ddod. Gallai’r mannau hyn gynnwys parciau coffa rhyfel a meysydd chwarae a roddwyd er cof am y rhai hynny a gollodd eu bywydau, neu fannau gwyrdd arwyddocaol eraill.

 


 

Carwyn Jones

"Mae Caeau Canmlwyddiant yn ffordd briodol o ddangos ein parch i’r rhai a fu farw mewn gwrthdaro a newidiodd ffabrig ein cymdeithas. Cafodd digwyddiadau’r Rhyfel Byd Cyntaf effaith ar bob cymuned yng Nghymru yn ddieithriad, felly mae’n hynod o addas y byddwch yn gweithio i sicrhau dyfodol y mannau gwyrdd hynny ledled Cymru sydd wedi cael eu datblygu er cof am bawb a fu farw yn y gwrthdaro."

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

 


 

Dadorchuddiwyd Parc Alexandra, Penarth gan Gyngor Bro Morgannwg fel y Cae Canmlwyddiant cyntaf yng Nghymru, ac mae awdurdodau a thirfeddianwyr lleol eraill yn cael eu gwahodd i gysegru safleoedd yn eu hardaloedd. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.